Het barokke praalgraf van sultan Mehmet de Veroveraar ziet er van buiten uit als een creatie van de oosterse sprookjes uit 1001-Nacht in de Efteling. Binnen heerst een gewijde stilte. Devote moslims op sokken prevelen gebeden. Ze raken het glas rondom de sarcofaag met de grote witte tulband smekend aan, hoewel duidelijk staat aangegeven dat dat verboden is.

Die devotie voor de Veroveraar en de smeekgebeden in de hoop dat de grote sultan een goed woordje voor hen zal doen bij Allah is een duidelijk voorbeeld van de volkse islam. Hun kennis van de orthodoxe islam is oppervlakkig. Het aanbidden van de sultan of volksheiligen (zoals leiders van mystieke soefi orden) wordt in de islam verboden als afgoderij. Moslims mogen alleen tot Allah bidden.

Rondom de sarcofaag van de Veroveraar zitten ook moslims op de grond. Ze lezen van achter naar voor in het Arabisch geschreven verzen uit de koran. Sommigen verlaten de graftombe achteruitlopend, uit respect met het gezicht naar de kist, alsof de sultan nog in leven is. Het zou namelijk onbeleefd zijn de grote heerser de rug toe te keren!

Het praalgraf van Mehmet II was altijd al populair. Het maakte zelfs deel uit van de kroningsceremonie voor elke nieuwe sultan. Na de dood van elke sultan ging de troonopvolger met zijn gevolg per boot vanuit het Topkapi paleis over de Gouden Hoorn naar het graf van Eyüp Ensari, de vaandeldrager en kameraad van de profeet Mohammed tijdens diens militaire campagnes.

Eyüp is een religieuze volkswijk buiten de oude stadsmuren en een bedevaartsoord voor moslim pelgrims uit heel de wereld. Daar kreeg de troonopvolger het zwaard omgord van Osman, de stichter van het Osmaanse Rijk (1299-1923). Vervolgens ging het in processie, te paard, naar het graf van de Veroveraar. Gebeden tot Allah en de grote sultan hoorden tot het ritueel waarmee de kroningsceremonie werd afgesloten.

Ook voor en na veldtochten kwamen de opvolgers van Mehmet bij zijn graf bidden. Wapens die zij hadden veroverd op de vijandelijke legers werden als blijk van hun moed en glorie tegen de muren van het praalgraf uitgestald. Elk jaar op 29 mei wordt er hier gebeden door de autoriteiten van de stad en door moslims uit alle lagen van de bevolking. Het is het traditionele begin van de festiviteiten, die een hele dag duren, om de verovering van Constantinopel te vieren.