Foto © Slawomira Kozieniec

Vijf keer per dag worden moslims opgeroepen tot het rituele gebed. Die oproep heet de Azan. Degene die de oproep zingt is een religieuze functionaris, de muezzin. Vijf keer bidden is een van de vijf plichten voor elke moslim. de andere zijn de geloofsbelijdenis, vasten tijdens de maand Ramadan, aalmoezen geven aan de armen, en een keer in het leven op bedevaart gaan naar Mekka en Medina,

De tekst van de oproep tot het gebed is:

God is de grootste,

God is de grootste, God is de grootste

Ik getuig dat er geen godheid is dan God

Ik getuig dat er geen godheid is dan God

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van God

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van God

Haast u naar het gebed

Haast u naar het gebed

Haast u naar het welslagen

Haast u naar het welslagen

Het gebed is beter dan de slaap

Het gebed is beter dan de slaap

God is de grootste, God is de grootste,

Er is geen godheid dan God

Alleen bij de eerste oproep tot het gebed, voor zonsopkomst, is de aansporing opgenomen ‘Het gebed is beter dan de slaap’. De andere vier keren wordt dat weggelaten.

Veel toeristen nemen aan dat de oproep tot het gebed een geluidsopname is die vijf keer per dag wordt afgespeeld. Dat is niet het geval. De oproep door de muezzin gebeurt live, wel met behulp van een microfoon en wordt versterkt door luidsprekers bovenaan de minaretten.

Luidsprekers zijn een relatief nieuw hulpmiddel om de gelovigen op te roepen tot het gebed. Zeker tot de jaren ’50 van de vorige eeuw moesten de muezzins vijf keer per dag naar boven in de minaret klimmen en vanaf een van de balkons zo hard mogelijk oproepen tot het gebed.

De muezzins zijn ambtenaren en krijgen een vast maandsalaris van het Diyanet, het Directoraat voor Religieuze Zaken in de hoofdstad Ankara. Dat is een soort ministerie dat toezicht houdt op de soennitische staatsislam, het onderhoud van alle 90.000 moskeeën betaalt, de tekst van de vrijdagpreek schrijft, de brochures over de islam uitgeeft die gratis aan toeristen worden gegeven bij de Blauwe Moskee, koran cursussen organiseert, gevraagd en ongevraagd allerlei advies geeft over religieuze zaken, normen en waarden, en alle 117.000 religieuze functionarissen op de loonlijst heeft staan.

Na het aan de macht komen van de islamitische AK-partij in 2002 is de begroting van het Diyanet meer dan verviervoudigd. Het is op dit moment meer dan 2 miljard dollar. Dat is 40 procent hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken en gelijk aan de budgetten van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Energie en Cultuur en Toerisme samen.