Wie het praalgraf van sultan Mehmet de Veroveraar (Fatih in het Turks) heeft bezocht en de begraafplaats langs de achterkant verlaat ziet meteen links oude houten deuren. Die geven toegang tot een bijgebouw dat aan de Fatih moskee zit vastgeplakt. Loop er links omheen en neem wat afstand, dan zie je dat de gang achter de deuren schuin naar boven loopt.

Dat is nou typisch voor een Ottomaanse sultansmoskee. Net als veel gelovigen ging de sultan op vrijdag naar het wekelijkse vrijdaggebed, omdat dat de enige dag is dat er wordt gepreekt.

Natuurlijk ging de sultan niet, zoals het gewone volk, te voet maar ceremonieel op zijn paard naar de moskee. Met gewapende lijfwachten en hoogwaardigheidsbekleders in zijn gevolg.

Via de overdekte helling ging de sultan naar boven, naar de koninklijke sultansloge, die met gouden tralies was afgeschermd. Zo zat hij in zijn VIP-box zo dicht mogelijk bij de imam, verheven boven het gewone volk waarop hij letterlijk neerkeek.

Kijk bij het bezoeken van sultansmoskeeën, zoals de Blauwe Moskee, de Nieuwe Moskee bij de Kruidenbazaar, de Süleymaniye moskee, links van de gebedsnis naar boven. Daar zul je altijd een sultansloge zien. Ook in de antieke kathedraal Hagia Sophia, die van 1453 tot 1935 een moskee was.