Houd uit respect altijd voldoende afstand tot de rouwende nabestaanden wanneer je die ziet bij een moskee of begraafplaats. Maak niet van dichtbij foto’s.

De kist die je ziet is open en de stoffelijke resten van de dode zijn gewikkeld in een laken. Daar bovenop een groene doek (de kleur van de islam) met in goud geborduurde en gekalligrafeerde verzen uit de koran.

In Turkije bestaan geen particuliere begrafenisondernemers voor moslims (wel voor Joden, Grieken en Armeniërs). De eenvoudige houten kisten worden telkens opnieuw gebruikt en beschikbaar gesteld door de gemeente.

Moslims dienen volgens de islamitische voorschriften bij voorkeur binnen 24 uur begraven te worden. Ze liggen maar even in de kist, want op de begraafplaats tillen mannelijke familieleden het lijk uit de kist en leggen het in het graf. De kist gaat terug naar de opslagplaats van de gemeente voor de volgende dode.